Home » SCI Suriname » SO/VSO Tambahredjo

SO/VSO Tambahredjo

Het Tambahredjo Project

Shaan Creations International en de Surinaamse partner Shaan Creations Suriname voeren het Tambahredjo project uit in het district Saramacca. De SO/VSO Tambahredjoschool is een school voor speciaal onderwijs voor moeilijk lerende (ML) en zeer moeilijk lerende (ZML) kinderen. Een school die te vergelijken is met het “Bijzonder Onderwijs” in Nederland. Praktijkonderwijs is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Onderwijs op een praktijkschool bereidt leerlingen voor op ‘makkelijk werk’. Leerlingen volgen theorie. Er wordt gewerkt aan de houding, het karakter en sociale vaardigheden. De lessen zijn praktijkgericht. Leerlingen krijgen veel begeleiding in kleine klassen. In het praktijkonderwijs leren leerlingen praktische vaardigheden zoals koken en bakken, techniek, dienstverlening, horeca en voeding, financiële vaardigheden, schoonmaken, sociale vaardigheden, culturele kunstzinnige vorming, agrarische vaardigheden en werken. Het leren gebeurt vooral in de praktijk zodat ze goed zijn voorbereid op hun toekomstige baan.
Door een gebrek aan fondsen heeft deze school geen mogelijkheden voor praktijkonderwijs voor de leerlingen. Ook de leerkrachten op deze school zijn niet getraind in het omgaan en begeleiden van kinderen met gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Shaan Creations International en Shaan Creations Suriname zijn begonnen aan fondsenwerving om de school te voorzien van diverse faciliteiten voor praktijkonderwijs en de leerkrachten een basistraining te geven in het effectief omgaan en begeleiden van deze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen dezelfde kansen krijgen in het onderwijs en in de maatschappij als alle kinderen die gewoon regulier onderwijs kunnen volgen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd met de ouders van deze kinderen. Zij kunnen al hun vraagstukken neerleggen bij onze professionals voor hulp en advies. Ook krijgen zij tips en tools mee hoe zij kunnen bijdragen om het (probleem)gedrag van kinderen te verbeteren.
Hierin worden wij geholpen door Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl). Samen willen wij de Tambahredjoschool voorzien van een volledig ingerichte keukengebouw waar deze kinderen kunnen leren koken en bakken.  Extra kook- en baklessen worden verzorgd door professionele chefkoks en bakkers. Zo leren deze kinderen het bakken van diverse soorten cakes, gebakjes, brood en rijstgerechten. Ook zullen wij ervoor zorgen dat er materiaal en gereedschappen zijn voor de agrarische lessen waarbij de kinderen leren planten, verzorgen en oogsten van allerlei soorten groenten (diverse bladgroenten, tomaten, aubergine, antoerwa, tuinbonen, bloemkool, spitskool, paprika, pepers etc.). Deze groenten gebruiken zij in de kooklessen om allerlei gerechten te maken.
Het voornemen is om dit project nog dit schooljaar 2018-2019, (vóór de zomervakantie in Suriname) af te kunnen ronden zodat er een goede start kan worden gemaakt met het praktijkonderwijs in het nieuwe schooljaar 2019-2020. Er is heel veel te doen zoals: afbouwen keuken, plaatsen van keukenblocks en keukenmeubilair, inrichten van keuken met alle keukengerei en keukenapparatuur, plaatsen van watertanks, hydrofoor, aanleggen van watervoorziening naar keukengebouw etc., maar wij zullen ervoor zorgen dat wij onze doelen die wij hebben gesteld halen. Wilt u dit project ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met onze stichting. Wilt een donatie doen voor dit project dan kan dat op onderstaand ING-bankrekening onder vermelding van “project Tambahredjo”. Onze collectanten kunt u overal (op straat, in tempels/mandirs, op festivals, op braderies, bij feestvieringen etc.) tegenkomen. Elk euro dat u doneert levert een bijdrage aan armoedebestrijding, beter onderwijs en een beter leven voor deze kinderen in de districten van Suriname.

E: shaannetherlands@gmail.com
T: 0655300972
IBAN: NL13INGB0000016858