Home » SCI Suriname » School Programs

School Programs

SCHOOL PROJECTEN

Shaan Creations International bezoekt jaarlijks tientallen basis-, middelbare- en hogescholen in Suriname met hun educatieve en informatieve projectactiviteiten. Er wordt extra aandacht besteed aan de scholen in de districten. Bij deze projectactiviteiten besteden wij aandacht aan thema’s als suïcidepreventie, hiv/aids, begeleiding van kinderen die extra hulp nodig hebben, omgaan met jongeren, vernieuwing in het onderwijs, assertiviteit, etc.
De projectactiviteiten worden uitgevoerd met behulp van themafilmpjes, presentaties, rollenspellen, werkstukken, probleemanalysis, casusopdrachten, etc. Tijdens deze projectactiviteiten maken leerkrachten als leerlingen deel uit van de activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de schoolleiding gepland en uitgevoerd. Natuurlijk zijn deze projectactiviteiten door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschapen goedgekeurd en is er ook medewerking van de schoolinspecteurs. Onze themafilms; Colors of Life en Silent Tears maken onderdeel van het project. Daarnaast maakt Shaan Creations regelmatig korte themafilms speciaal voor trainingen van leerkrachten.
Onlangs is het project “Kleur je Leven” uitgevoerd op vele scholen in de districten en in Paramaribo. Hierbij hebben leerlingen de suïcidepreventie film Silent Tears gezien. Ook hebben zij speciale brochures meegekregen met veel informatie over suïcidepreventie, omgaan met stress, hulpverlening, praten met ouders en leerkrachten, etc. Daarnaast is er altijd gelegenheid voor vragen en discussies en anonieme hulpverlening.
Een ander onderdeel van het project “Kleur je Leven”, was het trainen van 25 leerkrachten van diverse scholen als Sociaal Maatschappelijk Hulpverlener. Deze leerkrachten kregen een uitgebreide training in: succesvol communiceren, metacommunicatie, persoonlijke communicatiestijl, oplossingsgerichte gesprekstherapie, depressie en suïcide, gedragsproblemen en omgaan met depressie. Het was een zeer geslaagde training. De vraag naar training van meerdere leerkrachten is heel groot. En de behoefte naar kennis en technieken voor efficiente begeleiding van probleemkinderen is groter.