Home » SCI Suriname

SCI Suriname

SurinameShaan Creations Suriname

Shaan Creations Suriname (SCS) is sinds 1995 een geregistreerd NGO in Suriname. Sindsdien heeft SCS vele projectactiviteiten uitgevoerd in Suriname. De meeste van deze activiteiten zijn op het sociaal maatschappelijk terrein. Een aantal voorbeelden zijn: het renoveren van scholen, hulp van schoolmaterialen aan scholen, financiële en materiële hulp aan scholen, kindertehuizen, bejaardenhuizen en gehandicapten zorghuizen, etc.
Daarnaast heeft SCS diverse informatieve schoolprojecten uitgevoerd op de basis-, middelbaar- en hogescholen door heel Suriname op het gebied van: hiv/aids (Colors of Life), suïcidepreventie (Silent Tears), tienerzwangerschap, huiselijk geweld, etc.
Sinds 2012 verzorgd SCS samen met Shaan Creations International de training “Sociaal Maatschappelijk Counseling” speciaal voor leerkrachten, sociaal maatschappelijk werkers, ouders en opvoeders. Deze training is bedoeld om mensen de nodige tools te geven om het opvoedingsproces en kinderbegeleiding te beter te begrijpen en in de praktijk toe te passen.
Ook is SCS in het binnenland van Suriname in de vergeleken dorpen bezig om gemeenschapsontwikkelingsprojecten te initiëren en activiteiten voor betere educatie mogelijkheden.
Verder werkt SCS samen met zijn partnerorganisatie in Nederland, SCI aan het opzetten van het SENSE-project (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SHAAN EXPERTISE) in Suriname. Een project voor speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen: een ontzettend groot behoefte in Suriname.


Contactgegevens:
Shaan Creations Suriname

Helouisestraat 157-159
Paramaribo – Suriname
T: 00 597 7568215
E: scisuriname@gmail.com