Home » SCI Suriname » SCI Film in SU

SCI Film in SU

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al and Shaan Cre­ations Suri­name are in the process of mak­ing their new fea­ture film in Suri­name. More infor­ma­tion will be avail­able soon on this page. You can down­load the appli­ca­tion form for the screen­test right here.

Appli­ca­tion Form Film SCI

Shaan Cre­ations Inter­na­tion­al en Shaan Cre­ations Suri­name zijn momenteel bezig met de voor­berei­din­gen van hun nieuwe film die in 2014 in Suri­name zal wor­den opgenomen. Het is een film waarin de jon­geren cen­traal staan. Hun ervarin­gen en hun belevin­gen. Hoe zij omgaan met hun vri­jhe­den en de keuzes die zij mak­en. Hoe bein­vloedt studie hun lev­en? Wat vin­den zij belan­grijk in deze lev­ens­fase en hoe gaan zij hier­mee om? Natu­urlijk bot­sen hun denken en han­de­len met dat van de oud­eren. Maar voor elk issue is er een oploss­ing.
Het is een jon­geren­film, met als thema(s) het belang van een goede studie, hoe het je lev­en kan bein­vloe­den, de keuzes die jon­geren mak­en in hun lev­en, maar ook hoe ze op het ver­keerde pad kun­nen komen. Het wordt een fun­filled jon­geren-/scholieren­film met veel humor en ook de bijbe­horende dra­ma natu­urlijk. De film heeft 5 jonge heren en 5 jonge dames in de cen­tral char­ac­ters en hun belevin­gen en ervarin­gen.

SHAAN FILM IN SU