Home » SCI Netherlands » Saamhorigheid

Saamhorigheid

Saamhorigheid & Verdraagzaamheid

De Nederlandse samenleving verandert in een rap tempo. Inmiddels maken ruim 190 nationaliteiten deel uit van deze samenleving. En daarmee worden ook bepaalde spanningsvelden groter. Maar dat is helemaal niet goed voor de harmonie in een multiculturele samenleving.  De politiek is continu bezig met allerlei projecten en activiteiten om de multiculturele samenleving te versterken. Successen worden afgewisseld met minder succesvolle projecten. Inmiddels zijn de verhoudingen tussen harmonie en onvrede in de samenleving aardig verstoord. En daar is het sociaal maatschappelijk beleid van de politiek deels ook verantwoordelijk voor.

Particuliere programma’s en initiatieven blijken in de praktijk veel meer effect te hebben en betere resultaten te boeken om diverse culturen bij elkaar te brengen. Ook Shaan Creations International initieert programma’s om hieraan bij te dragen. Eén van deze programma’s is onder andere dat acht dames van verschillende culturele achtergronden met elkaar discussiëren en ideeën uitwisselen over saamhorigheid en verdraagzaamheid in de Nederlandse samenleving.  Cindy Blanker (Surinaams), Shno Kamal (Iraaks/Koerdisch), Oonagh Evertsz (Antilliaans), Jun Hu (Chinees), Aysegül Karaca (Turks), Claudia Neeft (Hollands), Gamze Sahin (Turks) en Fatima Khanfour (Marokkaans) maken  deel uit van dit discussieprogramma. De sessie wordt geleid door Roeckshana Neha Shaan. Videoreportage binnenkort hier beschikbaar.

Discussiegroep-MultiCulti

Solidarity & Tolerance

The Dutch society is changing at a rapid pace. At the moment more than 190 nationalities are part of this society. This development causes a great deal of tension. And that’s not good for the harmony in a multicultural society. The Dutch government is working continuously on various projects and activities to strengthen the multicultural society. Successes are interspersed with less successful projects. The balance between harmony and discontent in the society is quite disturbed. And the social policies of the Dutch government can be held partly responsible for this.
Private programs and initiatives appear to have much more impact in bringing together the diverse cultures in the society. Shaan Creations International initiates programs in order to contribute in this process. One of these programs includes eight women from different cultural backgrounds discussing and exchanging ideas about harmony and tolerance in the Dutch society. Cindy Blanker (Surinam), Shno Kamal (Iraqi/Kurdish), Oonagh Evertsz (Netherlands Antilles), Jun Hu (Chinese), Aysegül Karaca (Turkish), Claudia Neeft (Dutch), Gamze Sahin (Turkish) and Fatima Khanfour (Moroccan) participate in this discussion program. The session is led by Roeckshana Neha Shaan. The video report will be available soon here.