• Slide Image 1

  EDUCATION FIRST / EDUCATIE EERST

  Meeting the Vice President of Suriname: Mr. Ashwin Adhin and discussing the state of the education system in Suriname. He is full of praise and appreciation for our work in the field of education and professional childcare. <-----> Een bezoek aan de Vice President van Suriname: Ir. Ashwin Adhin en gesprekken over het Onderwijs in Suriname. Hij is vol lof en waardering voor ons werk op het gebied van onderwijs en deskundig kinderbegeleiding.

  Read More
 • Slide Image 2

  TOGETHER WITH ELDERLY / SAMEN MET OUDEREN

  The elderly have contributed in the development of our society. They deserve to be respected and appreciated for that. There is always something to be learned from their experiences. <-----> Ouderen hebben hun bijdrage geleverd aan de opbouw van onze samenleving. Daar verdienen zij respect en waardering voor. Er is altijd wat te leren uit hun ervaringen.

  Read More
 • Slide Image 3

  DEVELOPMENT / ONTWIKKELING

  Developments are essential in every field and everywhere. Keeping an open mind about changes in life enriches us with several pleasant surprises. And to commit ourselves to progress in life means accept changes with open arms. <-----> Ontwikkelingen zijn essentieel op elk gebied en overal. Ons openstellen aan veranderingen in het leven verrijkt ons leven met vele plezierige verrassingen. Door ons te verbinden aan vooruitgang in het leven, ontvangen wij deze veranderingen met open armen.

  Read More
 • Slide Image 1

  GLOBAL CITIZENSHIP / MONDIAAL BURGERSCHAP

  Colourful! These ladies from different cultural backgrounds prove that we don't differ too much from each other as we would like to think. Each one contributes personally to the cohesion and togetherness in our society. An amalgamation of our society. <-----> Kleurrijk! Deze dames van verschillende culturele achtergronden laten zien dat wij toch niet zoveel van elkaar verschillen dan wij misschien zouden denken. Een ieder draagt persoonlijk bij aan cohesie en saamhorigheid in de samenleving. Een samensmelting van ons gemeenschap.

  Read More
 • Slide Image 1

  EDUCATION & TRAINING / EDUCATIE & SCHOLING

  The possibillities of community development and educational facilities should be available to all. In the city and in the remote areas. Every human being counts, even if they live in the far villages. <-----> Mogelijkheden voor gemeenschapsontwikkeling en educatievoorzieningen moeten voor een ieder beschikbaar zijn. Of het nou in de stad is of in ver gelegen dorpen. Ieder mens telt en zo ook de mensen die in de verre dorpen woonachtig zijn.

  Read More
 • Slide Image 1

  ONE WORLD / EEN WERELD

  As long as we separate us from the others and see only differences in each other we will never succeed in living in harmony. Togetherness and acceptance of each other will make the world a better and pleasant place to live in. <-----> Zolang wij ons onderscheiden van anderen en alleen maar verschillen zien aan elkaar, zullen wij nooit in harmonie kunnen leven. Saamhorigheid en acceptatie van elkaar zal de wereld een beter en plezierig leefplek maken.

  Read More

SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL

Shaan Creations International (SCI) specializes internationally in social, cultural and communal cohesion and togetherness with projects such as film production, global citizenship, culture & art, social & society development, medical issues and educational development programs. Initiated and executed in countries such as the Netherlands, India, Suriname, and Mauritius, with the "Millennium Goals" as it's base.

First Feature Image

AMBAR: the movie

The third film produced by Shaan Creations International is named "AMBAR". AMBAR is the story of three young advocates in their journey as the beginning of their careers. A story based on real life events with lots of drama, comedy and suspense.

Read More
First Feature Image

SILENT TEARS: the movie

This film is based on real life events about suicide among youngsters. Why are these youngsters so susceptible to suicide? Are there certain aspects in our society that need more attention? Or are these youngsters not well equipped to handle the modern day hustle and bustle?

Read More
First Feature Image

COLORS OF LIFE: the movie

"Colors of Life" is a film based on a real life story as well, dealing with the consequences of hiv/aids among the young generation in our society. The film also addresses the attitude of the elders towards this deadly illness, which is equally important in fighting the illness.

Read More

  SHAAN BLOG

Opinions

Wij zijn heel blij met de initiatieven van SHAAN en onder­s­te­unen de pro­jec­tac­tiviteiten van harte. Buiten­landse NGO’s verrichten heel goed werk in Suriname en dat appre­cieren wij heel erg. “Als dit soort kansen zich voor­doen moeten wij ze met beide han­den gri­jpen. Ini­ti­atieven als die van SHAAN Cre­ations zijn een goede aan­vulling op ons beleid, vooral omdat zij ons met vernieuwings­ac­tiviteiten ver­rijken. We besef­fen dat wij een prob­leem hebben op het gebied van onder­wijs en sociale ontwik­kel­ing. Met de ini­ti­atieven van SHAAN om dit prob­leem aan te pakken, wor­den er nieuwe kansen gecreëerd voor kinderen wat wij van harte ver­welkomen”; aldus de Vice President van Suriname: Ir. Ashwin Adhin.

SHAAN CREATIONS INTERNATIONAL: we make the difference.