Home » SCI Suriname » SENSE programma

SENSE programma

SHAAN CREATIONS brengt SENSE programma naar Suriname

SENSE: Special Educational Needs Shaan Expertise – een verzamelbegrip van activiteiten ter bevordering en verbetering van educatieve -, sociaal maatschappelijke – en vormingsactiviteiten waar niet alleen kinderen in Suriname profijt van zullen hebben maar de algehele bevolking. Want de behoefte ernaar is groot en wij hebben de expertise in huis. Het is mooi als wij hiermee kinderen en volwassenen nieuwe perspectieven kunnen bieden in het leven.

Onderdirecteur van Onderwijs van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzitter van Shaan Creations International. Inzetfoto: Neha Roeckshana Shaan, Gedragsspecialist en pionier van het SENSE-project.

Onderdirecteur van Onderwijs van MINOWC, de heer Roy Narain samen met Amit Shaan, voorzitter van Shaan Creations International. Inzetfoto: Neha Roeckshana Shaan, Gedragsspecialist en pionier van het SENSE-project.

De NGO’s SHAAN Creations International en SHAAN Creations Suriname zijn voor velen in Suriname bekende en gerenommeerde organisaties die zich onder andere inzetten voor sociaal maatschappelijke- en educatieve vernieuwingsprojecten in Suriname. Hun hoofddoel is; betere en moderne educatievormen en betere sociaal maatschappelijke begeleiding van kinderen. En natuurlijk gaat dat gepaard met een stukje ontwikkeling van de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van deze kinderen.

De heer Amit Shaan, voorzitter van SHAAN Creations, heeft hierover gesprekken gevoerd met de heer Roy Narain, Onderdirecteur van Onderwijs, van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). De heer Narain geeft aan heel blij te zijn met de initiatieven van SHAAN en ondersteunt de projectactiviteiten van harte. Ook geeft hij aan dat buitenlandse en Surinaamse NGO’s heel goed werk verrichten en dat apprecieert MINOWC heel erg.

“Als dit soort kansen zich voordoen moeten wij ze met beide handen grijpen. Initiatieven als die van SHAAN Creations zijn een goede aanvulling op ons beleid, vooral omdat zij met vernieuwingsactiviteiten ons verrijken. We beseffen dat wij een probleem hebben op het gebied van onderwijs en sociale ontwikkeling in het binnenland van Suriname door de grote taalbarrière. Met de initiatieven van SHAAN Creations om dit probleem aan te pakken, worden er nieuwe kansen gecreëerd voor deze kinderen wat wij van harte verwelkomen”; aldus de heer Roy Narain, Onderdirecteur van Onderwijs van het MINOWC.

Het SENSE project wordt een centrum voor begeleiding van kinderen met gedragsproblemen (afwijkingen) en een trainingscentrum voor ouders, leerkrachten, opvoeders en begeleiders op het gebied van sociaal maatschappelijke begeleiding van kinderen. Er zal gewerkt worden met het PBS (Positive Behaviour Support) systeem, wat een groot succes is in landen als de USA en Nederland. Bij dit systeem wordt het positief gedrag van kinderen door toepassing van diverse methodes gestimuleerd, wat een basis vormt voor verbetering van probleemgedrag. Wat het SENSE-project uniek maakt is het feit dat wij een gepaste programma hebben voor kinderen met speciale behoeften, wat in het reguliere onderwijs in Suriname ontbreekt. 

Kinderen die gedragsproblemen (afwijkingen) vertonen, worden te vaak achtergesteld in de praktijk waardoor het probleem juist groter wordt.  Leerkrachten, ouders, begeleiders en opvoeders hebben vaak de tools niet om deze kinderen effectief te begeleiden.  Het SENSE-programma pakt een aantal problemen aan wat een belemmering vormt voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Agressief gedrag, leerproblemen, communicatieproblemen, sociale omgang etc. zijn slechts een aantal voorbeelden hiervan. Met dit programma kunnen deze kinderen heel goed worden geholpen. Gedragsproblemen bij kinderen heeft heel vaak te maken met een instabiele thuissituatie (huiselijk geweld, overmatig drankgebruik ouders, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, beperking in bewegingsvrijheid, sociale controle etc.). waarin deze kinderen opgroeien. Een onstabiele thuissituatie zorgt voor verstoringen in de sociale ontwikkeling van deze kinderen. Het SENSE-programma besteedt nadrukkelijk de nodige aandacht hieraan.

Speciale aandacht wordt ook gegeven aan kinderen in het binnenland van Suriname. Naast een instabiele thuissituatie hebben deze kinderen ook te maken met een grote taalachterstand, geen toegang tot moderne ontwikkelingen door de geografische ligging van de dorpen, groot tekort aan ontspanningsactiviteiten, etc. Het is belangrijk om deze kinderen dezelfde mogelijkheden te bieden voor hun ontwikkeling als kinderen in Paramaribo.

Het SENSE-project is een project voor speciaal onderwijs, waarbij er veel zal worden samengewerkt met het Nederlandse speciaal onderwijs. Zo kunnen wij goed gebruikmaken van hun expertise op dit vlak. Neha Roeckshana Shaan (Master Special Educational Needs) is de persoon die in dit project een pionier is. Haar kennis en knowhow op dit gebied zijn niet weg te denken voor dit project. 

(Times of Suriname: 4 juli 2015)